Naša ekipa

Dalibor Todorović

Osebni in kondicijski trener

Dalibor Todorović je diplomant Fakultete za šport v Ljubljani. Po osnovni izobrazbi je profesor športne vzgoje, s končanim študijem pa si je pridobil tudi naziv osebnega trenerja.

Med samim študijem je pridobival znanja z mnogih področij športnega treniranja, od anatomije, fiziologije, psihologije, medicine športa, osnovne motorike, biomehanike in športne rekreacije do nekaterih športnih disciplin. V okviru smeri športno treniranje se je podrobneje posvetil fitnesu. Kljub temu se nerad omejuje samo na področje fitnesa, temveč se povezuje z različnimi strokovnjaki s področja fizioterapije, medicine ipd. S tem ustvarja in nudi širok spekter uporabnih znanj, ki koristijo v primerih preprečevanja ali rehabilitacije poškodb, pri doseganju želene telesne teže in/ali izboljšanju gibalne učinkovitosti.

Pridobljena znanja plemeniti s stalnim učenjem in izobraževanjem na svojem področju in tudi na drugih, ki so kakorkoli povezana z zdravim načinom življenja. Z znanjem in izkušnjami na različne načine pomaga rekreativnim in vrhunskim športnikom.

Dalibor z osebnim in celostnim pristopom želi navduševati ljudi nad mentalno in fizično aktivnostjo ter jih spodbujati k gibanju, ob tem pa jim nuditi ustrezno strokovno podporo.