Video vsebine

Zdrava prehrana - Prava prehrana

Zdravje, dobro počutje in optimalna prehrana imajo zelo veliko skupnega. Z zdravo prehrano varujemo naše zdravje in preprečujemo bolezni sodobnega časa. Klasične piramide zdravega prehranjevanja, ki so ga nas učili že v šolah, že dolgo ne držijo več. Navodil in nasvetov glede prehrane ne manjka, kako ugotoviti, kaj je primerno zame? Velja namreč, da je vsak človek individuum in ne veljajo za vsakogar enaka pravila.