Za podjetja

Corporate wellness ali programe za podjetja izvajamo preko Inštituta Trans4mator, ki ponuja širok izbor programov, namenjenih podjetjem in njihovim zaposlenim. Programi vsebujejo različne seminarje, delavnice, ustvarjalne kampe v naravi,  redne prakse gibanja in koncentracije. Programi so namenjeni izboljšanju psihofizične sposobnosti posameznika. Verjamemo, da se s povečano osredotočenostjo, bolj gibkim telesom in večjo motiviranostjo posledično poveča storilnost slehernega zaposlenega in hkrati zmanjša njegova odsotnost zaradi poškodb na delovnem mestu.

Trans4mator je inovativen inštitut, ki s transformacijo posameznika spreminja ne le njega samega temveč tudi podjetje, organizacijo in tudi socialno družbeno okolje, v katerem ta deluje in ustvarja. Trans4mator na modularen način združuje znanja različnih profilov, jih medsebojno oplaja in transformira v uporabna orodja vsakemu posamezniku.

Cilj Trans4matorja je promocija zdravega in polnega načina življenja in izobraževanje za zaposlene. Vse aktivnosti pripomorejo k temu, da so zaposleni ozaveščeni in poučeni o zdravem življenjskem slogu. Veliko se jih odloči spremeniti svoje navade in k temu potem spodbudijo še ostale sodelavce ali družinske člane.

Končni rezultat so zdravi, motivirani in sproščeni zaposleni, večja storilnost, boljše delovno vzdušje in večja pripadnost zaposlenih. Zmanjšajo se stroški bolniških odsotnosti in nesreč pri delu, stroški najemanja nadomestne delovne sile in plačila nadur.

Zavedamo se, da je zdrav in zadovoljen posameznik temeljni člen vsakega uspešnega podjetja.

Program corporate wellness je sestavljen po meri vsakega podjetja posebej glede na cilje in želje.

ZANIMA ME